Sponsoring

Draag bij aan het NSSO

Sponsoring

Het orkest is blij met elke vorm van sponsoring die maar te bedenken is.

In een periode van een project kan met de sponsor bezien worden welke tegenprestatie door het orkest geleverd kan worden. Vrijkaarten voor de in Nederland te geven concerten zijn uiteraard een minimale tegenprestatie.

Sponsors kunnen hun financiële bijdrage overmaken naar bankrekening NL78RABO 0159855233 ten name van Stichting North Sea Symphony Orchestra.

U bent van harte uitgenodigd een bijdrage te leveren zodat het orkest leuke en uitdagende projecten kan realiseren.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.